Kas ir laulāto tikšanās?

Laulāto Tikšanās ir rekolekciju kustība, kas piedāvā laulātajiem, kā arī pāriem, kas gatavojas laulībām, dialogu kā labākas savstarpējas iepazīšanas un saprašanās ceļu.

Laulāto Tikšanās Latvijā

Laulāto Tikšanās Latvijā darbojas no 1994. gada. Pamata Rekolekcijās ir pabijuši vairāk kā 450 laulāto pāru.

Laulāto Tikšanās garīgums

Laulāto Tikšanās garīgums ir Dialogs kā dzīves ceļš uz svētumu.

Laulatiem.lv

Tuvākie notikumiPēcrekolekciju tikšanās

Aicinām pārus, kuri savulaik bijuši uz "Laulāto Tikšanās" rekolekcijām vai apmeklējuši Saderināto un iemīlējušos vakarus un šajā ne pārāk vieglajā laikā vēlas nostiprināt savas attiecības un gūt stiprinājumu no citām ģimenēm uz Mazo grupu attālinātajām tikšanās reizēm.
  • Katra mēneša 2. svētdienā plkst. 13.00 notiek Jelgavas mazās grupas tikšanās. (tikšanās ilgums ~ 1,5h). Var pievienoties arī dalībnieki Zoom platformā.  Pārus, kuri vēlas piedalīties, lūgums OBLIGĀTI pieteikties pie Jura (tālr.) 29551597.
  • Katra mēneša 3. trešdienā plkst. 19.00 notiek Rīgas mazās grupas tikšanās. (tikšanās ilgums ~ 1,5h).  Var pievienoties arī dalībnieki Zoom platformā. Pārus, kuri vēlas piedalīties, lūgums OBLIGĀTI pieteikties pie Māra un Tatjanas (tālr.) 26142476.
  • Katra mēneša 2. svētdienā plkst. 10.30 notiek Siguldas mazās grupas tikšanās Siguldas katoļu baznīcā (tikšanās ilgums ~ 1,5h). Pārus, kuri vēlas piedalīties, lūgums OBLIGĀTI pieteikties pie Andra (tālr.) 20076760.

Tā ir iespēja padziļināt savu dialogu un gūt atbalstu no citiem pāriem!

Skatīt vairāk


Vispārīga informācija un mērķi

Laulāto Tikšanās apvieniba piedāvā laulātiem pāriem, kā arī pāriem, kas gatavojas laulībām, dialogu kā labākas savstarpējas iepazīšanas un saprašanās ceļu. Laulātajiem pāriem dialogs ir mīlestības padziļināšanas, bet nereti arī atjaunošanas ceļš. Saderinātajiem dialogs ir savstarpējas iepazīšanas ceļš, kā arī iespēja pārbaudīt savu lēmumu salaulāties. Laulāto Tikšanās darba formu mērķis ir palīdzēt vīram un sievai labāk un dziļāk savstarpēji vienam otru sadzirdēt,  iepazīt un pieņemt , kā arī dziļāk izprast Laulības sakramentālo dimensiju. Šo mērķi Laulāto Tikšanās mēģina sasniegt, piedāvājot laulātajiem tādu dialoga formu, kas no vienas puses ļauj vīram un sievai kļūt patiesākiem un tuvākiem, no otras - smagu nesaskaņu gadījumā - ļauj iedarbīgāk atrisināt konfliktus savā starpā. Laulāto Tikšanās garīgais ceļš ir dialogs, kas ved uz patiesu laulāto SATIKŠANOS Kristus klātbūtnē.

Skatīt vairāk


Laulāto Tikšanās Latvijā

Laulāto Tikšanās Latvijā darbojas no 1994. gada. Pamata Rekolekcijās ir pabijuši vairāk kā 700 laulāto pāru. Pāriem pēc Pamata Rekolekcijām ir iespēja iesaistīties arī regulārās pēcrekolekciju tikšanās. No 2003. gada tiek piedāvāta arī Padziļināto Rekolekciju programma, kurā var piedalīties pāri, kas jau pabijuši Pamata Rekolekcijās. No 2012.gada tiek piedāvātas divu veidu padziļināto rekolekciju prgrammas:

Skatīt vairāk


Laulāto Tikšanās garīgums

garīgums
Laulāto Tikšanās garīgums ir Dialogs kā dzīves ceļš uz svētumu. Darba metodes, balstītas uz ikdienas dzīves pieredzi, atsaucas vienlīdz kā uz psiholoģijas sasniegumiem, tā uz Baznīcas mācību. Dialogu saprotam kā sarunu patiesībā un mīlestībā, ko veic vīrs un sieva, lai satiktos viens ar otru un ar Dievu. Pieņemot sv.Akvīnas Toma tēzi, ka "žēlastība būvē uz dabas", Laulāto Tikšanās liela nozīme tiek veltīta jūtu, psihisko vajadzību un citu personas dabīgo raksturīpašību iepazīšanai, kas tiek saprastas kā dāvana un uzdevums.

Skatīt vairāk


Laulāto Tikšanās ikona

ikona
Palieciet Manā mīlestībā (J 15, 9)

Kungs Jēzu, es lūdzu Tev dialoga dāvanu mūsu laulībai. Palīdzi man vēl labāk ieklausīties manā vīrā/sievā, palīdzi mums abpusēji labāk iepazīt vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās un dari, lai tās vestu pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā - ar Tevi. Palīdzi mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā mēs varam palikt tādi, kādi esam. Lūdzu dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir, un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar Tevi. Palīdzi mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt Tavā mīlestībā. Amen.

Skatīt vairāk


Skatīt vairāk