Laulāto Tikšanās Latvijā

Laulāto Tikšanās Latvijā darbojas no 1994. gada. Pamata Rekolekcijās ir pabijuši vairāk kā 700 laulāto pāru. Pāriem pēc Pamata Rekolekcijām ir iespēja iesaistīties arī regulārās pēcrekolekciju tikšanās. No 2003. gada tiek piedāvāta arī Padziļināto Rekolekciju programma, kurā var piedalīties pāri, kas jau pabijuši Pamata Rekolekcijās. No 2012.gada tiek piedāvātas divu veidu padziļināto rekolekciju prgrammas:

- lai labāk iepazītu savu temperamentu,

- lai apzinātos savas vajadzības.

Ja pāris ir bijis pamata nedēļās nogalē un vienā no šīm nedēļas nogalēm, tad, sākot ar 2018. gadu ir iespēja piedalīties nedēļas nogalē, kurā izstrādāta programma ar uzsvaru uz seksuālajām attiecībām.

Laulāto Tikšanās Pamata Rekolekcijās ir piedalījušies dažāda vecuma ļaudis ar dažādu laulības stāžu un dažādu konfesionālo piederību. Tiek aicinātas kā „labvēlīgas" laulības, tā arī laulātie pāri, kuri pārdzīvo nopietnu konfliktu un pat atrodas uz šķiršanās sliekšņa. Rekolekcijās piedalījās arī tādi laulātie pāri, kuriem bija nodoms atkal sanākt kopā pēc vairāku gadu separācijas.

Paralēli darbam ar laulātiem pāriem, Asociācija arī sagatavo pārus Laulības Sakramenta saņemšanai jeb rīko tā sauktās Saderināto un Iemīlējušos Tikšanās. Kopš 2003. gada pavasara apmeklēt šos kursus ir obligāta prasība visiem, kas gatavojas laulāties Katoļu Baznīcā Rīgas arhidiecēzē. Tas ir liels gods un arī atbildība Laulāto Tikšanās asociācijai, jo daudziem pāriem tā ir viena no pirmajām saskarēm ar Baznīcu un iespēja saņemt dzīvu liecību par kristīgu ģimenes dzīvi. Kopā jau vairāk kā 3000 topošo ģimeņu ir piedalījušies šajās tikšanās.

Šobrīd Laulāto Tikšanās Latvijā darbojas vairākās pilsētās. Sīkāk kontaktos.