Laulātiem pāriem (rekolekcijas)

24Apr2020
Brīvas vietas: 3 no 12
Mālpils, Mālpils novads, Pils ielā 7
15Mai2020
Brīvas vietas: 5 no 7
Liepājā, Sv. Dominika klosterī, Jelgavas ielā 17
16Okt2020

Skatīt vairāk