Mēs piedāvājam

Pēcrekolekciju tikšanās grupiņas

Laulātajiem pāriem, kuri ir piedalījušies Laulāto Tikšanās rekolekcijās!
Aicinām jūs uz ikmēneša pēcrekolekciju grupām dažādās Latvijas vietās, lai kopā dalītos, liecinātu, stiprinātu viens otru Dieva dotajā aicinājumā, kopā lūgtos un augtu.
Tuvākajā laikā ziņosim arī par pārējo pēcrekolekciju grupiņu tikšanās vietām un laikiem.

Skatīt vairāk


Rekolekcijas

Rekolekcijas

Šajā nedēļas nogalē laulātajiem ir iespēja apzināties savas vajadzības, jūtas, vērtības, par tām informēt un iedziļināties savā laulātajā draugā. Rekolekciju laikā tiek pārrunātas vairākas laulības dzīvē būtiskas tēmas. Tiek sniegts priestera komentārs. Laulātie pāri var dalīties savā pieredzē. Kustības rekolekciju mērķis ir palīdzēt labāk un dziļāk vīram un sievai savstarpēji vienam otru saprast, kā arī skaidri noteikt viņu saišu sakramentālo dimensiju. Šo mērķi mēģina sasniegt piedāvājot laulātiem tādu dialoga formu, kas no vienas puses ļauj vīram un sievai labāk savstarpēji iepazīties, bet no otras - ģimenes konflikta gadījumā - ļauj iedarbīgāk nomierināt nesaskaņas starp laulātajiem.

Skatīt vairāk


Saderināto vakari

Saderināto vakari

Laulība ir ceļs uz svētumu, uz kuru Dievs aicina vīrieti un sievieti. Reliģiskajā dzīvē, pirms iesaistīties kādā kopienā, cilvēks vispirms iziet noviciātu, lai labāk iepazītu to dzīvi, kurai viņš jūtas aicināts, lai uzzinātu, vai tā patiešām ir Kunga griba. Ne mazākas pūles jāvelta arī aicinājuma laulības dzīvei noskaidrošanai, un tam kalpo saderināšanas laiks, kas ir lūgšanu, pārdomu, sevis un izredzētā dziļākas iepazīšanas un atbildīga lēmuma pieņemšanas laiks.

Skatīt vairāk


Saderināto liecības

Saderināto liecības

Sākotnējo skepsi par šiem vakariem, jau pēc pirmajām tikšanām nomainīja patiess prieks, ka tādas nodarbības ir. Sapratām, ka šeit varēja runāt par tādām tēmām, kuras varbūt nekad nebūtu apsprieduši.

Skatīt vairāk


LT animatoru ceļojums uz Tatriem

Organizējam kopīgu Laulāto Tikšanās apvienības animatoru ģimeņu ceļojumu uz Tatru kalniem laikā no šī gada 22.jūnija līdz 28.jūnijam.
Programma ir veidota diezgan piesātināta, kur ir iekļauts laiks gan apskates ekskursijām Polijas pilsētās, gan pastaigai kalnos, gan atpūtai ūdensatrakciju parkā.

Skatīt vairāk