Rekolekcijas

Rekolekcijas

Šajā nedēļas nogalē laulātajiem ir iespēja apzināties savas vajadzības, jūtas, vērtības, par tām informēt un iedziļināties savā laulātajā draugā. Rekolekciju laikā tiek pārrunātas vairākas laulības dzīvē būtiskas tēmas. Tiek sniegts priestera komentārs. Laulātie pāri var dalīties savā pieredzē. Kustības rekolekciju mērķis ir palīdzēt labāk un dziļāk vīram un sievai savstarpēji vienam otru saprast, kā arī skaidri noteikt viņu saišu sakramentālo dimensiju. Šo mērķi mēģina sasniegt piedāvājot laulātiem tādu dialoga formu, kas no vienas puses ļauj vīram un sievai labāk savstarpēji iepazīties, bet no otras - ģimenes konflikta gadījumā - ļauj iedarbīgāk nomierināt nesaskaņas starp laulātajiem.

Dialogs laulāto starpā ietver sevī gan psiholoģiskos, gan reliģiskos elementus. Tie veido vienu savstarpēji saistītu veselumu un norāda uz ceļu, kurā psiholoģiskā darba rezultāti palīdz izveidot evaņģēliskās vērtības laulībā. Laulāto vienotības pamats ir vīra un sievas spēja savstarpēji vienam otru pieņemt pilnīgi. Šī pieņemšana aptver visu, arī to, ko cilvēkā nevar novērtēt, turklāt īpaša uzmanība ir pievērsta jūtu sfērai un tās nozīmei savstarpējās attiecībās.

Jūtas un reakcijas, ko tās izraisa, liecina par temperamentu, personības tipu, pārdzīvošanas veidu, kā arī par visdziļākajām cilvēka vajadzībām. Tātad, rekolekciju dialoga mērķis ir ne tiesāšana, bet mēģinājums izjust otras personas iekšējo stāvokli un to pieņemt.

Laulāto rekolekcijās ir piedalījušies priesteri, semināristi, klostermāsas un ap 230 laulāto pāru. Tā ir pieredze, no kuras mēs secinām, ka rekolekcijās laulātajiem ir lieliska iespēja atskatīties uz savu kopdzīvi, veicot dialogu, ieklausīties Baznīcas mācībā par laulību īpašā, ar laulības praksi saistītā veidā. Pēc rekolekcijām visi dalībnieki savās liecībās atzīst, ka nedēļas nogale ir devusi jaunu impulsu ciešākām laulības saitēm un stiprinājumu ticībā. Daži dalībnieki ir dziļāk iepazinuši katolicismu un vēlāk konvertējušies. Kā pierādījums tam, ka labās liecības nav tikai nodeva labajām tonim ir tas, ka lielākā daļa dalībnieku izsaka velēšanos un arī piedalās pēc rekolekciju darbā. Visi priesteri, kuri ir piedalījušies "Laulāto Tikšanās" rekolekcijās, atzīst tās par iedarbīgām.

Mēs aicinām visus, kuri vēlas, lai viņu kopdzīve nepārtraukti attīstītos un pilnveidotos. "Laulāto Tikšanās" var piedalīties dažāda vecuma ļaudis ar dažādu laulības stāžu un dažādu konfesionālo piederību. Tiek aicinātas kā „labvēlīgas" laulības, tā arī laulātie pāri, kuri pārdzīvo nopietnu konfliktu un pat atrodas uz šķiršanās sliekšņa. Rekolekcijās piedalījās arī tādi laulātie pāri, kuriem bija nodoms atkal sanākt kopā pēc vairāku gadu separācijas. Tāpat mēs aicinām laulātos pārus, kuri vēlas kalpot aktīvi Baznīcā.

Laulātajiem pāriem rekolekcijas notiek nedēļas nogalē kādā atpūtas bāzē ārpus pilsētas. Tās organizē un vada trīs laulātie pāri un katoļu priesteris. Ielūdzam dalībniekus arī no citām konfesijām. Dalībnieku skaits ir ierobežots (10 - 15 pāri). Rekolekciju izmaksas tiek segtas no dalībnieku ziedojumiem. (Ielūgumā mēs norādam, cik izmaksā uzturēšanās rekolekciju norises vietā.) Tās ietver apmaksu par pilnu servisu: katram pārim sava guļamistaba, gultasveļa, ēdināšana, koplietošanas telpu īre, izdales materiāli u.c. Ziedojumu apmēru mēs nekontrolējam, jo naudas trūkums nav šķērslis dalībai.

Pēc šīm rekolekcijām mūsu kustības ietvaros ir pēc rekolekciju tikšanās, kas notiek reizi mēnesī. Vēlāk laulātajiem ir iespēja piedalīties arī 2. līmeņa jeb padziļinātajās rekolekcijās.