Atskati

Animatoru rekolekcijas Bruknā, 2014.g. aprīlī

Animatoru rekolekcijas Bruknā, 2014.g. aprīlī

Satikšanās patiesībā un mīlestībā.

25. - 26. aprīlī Bruknas muižā notika Laulāto Tikšanās animatoru rekolekcijas „Dialoga labā vēsts”.

Tas bija laiks, kad mums animatoriem bija iespēja atstāt mājas rūpes, sabraukt kopā un nodoties savas laulības saišu stiprināšanai, dalīties vīram ar sievu, Debesu Tēvu un animatoru starpā baudīt savstarpējo sadraudzību. Kopā bijām 14 aimatoru pāri no Rīgas, Ērgļiem, Liepājas, Jelgavas, Dagdas un garīgie padomdevēji tēvs Juris Krisūns, priesteris Agris Kovāns. Būtiski, ka šīs rekolekcijas notika laikā, kad animatori Latvijā kalpo vadot neskaitāmas saderināto grupas, vairākas rekolekcijas, piedalās mazajās grupās, koordinē visus pasākumus. Tas prasa spēku un Dieva žēlastību, kuru varējām atgūt, izdzīvojot šo brīnišķīgo rekolekciju programmu.

Animatori liecināja, ka programmas saturs ir tik pārdomāts, ka izdzīvojot šīs dienas bija jūtama pakāpeniska „iešana dziļumā”, kas palīdzēja sakārtot savas attiecības un veltīt laiku attiecībām ar Dievu. Jāsaka, ka animatori arī atzina, ka pietrūka laika garīgo vingrinājumu veikšanai, ko mēs pieņemam kā svētību un zīmi iekšējam briedumam bez bailēm ieskatīties sevī un laulātajā draugā.

Šajā nedēļas nogalē piedzīvojām sirsnību, patiesas liecības un pieku sirdī no tā, cik esam dažādi un vienlaicīgi skaisti, jo katrā pārī Dievs iespiež Savu attēlu un darbojās, ja vēlamies sekot Viņam ejot savstarpējās uzkalusīšanas, pieņešanas un piedošanas ceļu. Tā bija brīnišķīga iespēja mums tikties, lai ikdienas steigā redzētu kāda bagātība esam katra ģimene viena otrai ar savas dzīves liecību.

Mēs esam Dievam bezgala pateicīgi, ka animatoru kopienā jūtam savstarpēju pazemību, vienam otra pieņemšanu, vēlēšanos dalīties ar citiem, kas, mūsuprāt, ir būtisks rādītājs tam, ka kā animatoru kopiena ejam pie Dieva pa savas garīgās attīstības ceļu – dialogu. Pēc piedzīvotā - animatori Nikolajs un Mārīte no Dagdas raksta: “Paldies Dievam par Tēvišķo mīlestību ko sajutām ik brīdi. Paldies par labestību un iejutību no brāļu un māsu puses Paldies par to, ka mūsu pārī atjaunojās dialogs, stiprinājāmies garā un spējām ieraudzīt problēmas sakni un nosaukt vārdā to, kas mums traucē būt atvērtiem Dieva darbībai un vienam pret otru.”

Pateicība Debesu Tēvam par priestera Agra Klovāna un tēva Jura Krisūna atbalstu, Baznīcas patiesību padziļināšanu, stiprinājumu ikreiz uzticēties Dieva vadībai mūsu dzīvēs! Paldies Dievam par mīlestību, ko varam piedzīvot no brāļiem un māsām, pateicība par Laulības aicinājumu, caur kuru pasaulē var izplatīties mīlestība bez nosacījumiem!

Lai Dievs pilnveido mūsos visu labo, ko dāvā bez maksas!

Mīlestībā Laulāto Tikšanās animatori Uldis un Daina Žurilo