Atskati

Laulāto Tikšanās kongress Pelplinā, 2013.g.

Laulāto Tikšanās kongress Pelplinā, 2013.g.

"Ejiet pa visu pasauli..." (Marka ev.16,15)

No 20. – 23. septembrī Polijas pilsētā Pelplinā notika „Laulāto Tikšanās” animatoru starptautiska konference, kurā piedalījāmies seši animatoru pāri no Latvijas, bīskaps Edvards Pavlovskis, priesteris Ilmārs Tolstovs, tēvs Juris Krisūns. Konferencē bija animatori no Amerikas, Īrijas, Polijas, Vācijas, Lietuvas, Latvijas, Kazahstānas, Krievijas, Baltkrievijas, Moldovas,  un Ukrainas.

Priesteris Ilmārs pēc konferences atzina:

“Tā nu ir sanācis, ka pirms uzsākt studijas Ļubļinā, nolēmu piedalīties ģimeņu kustības "Laulāto Tikšanās" kongresā Polijas pilsētā Pelpinā, netālu no Gdaņskas. Šādi kongresi notiek reizi četros gados un pulcina šīs kustības vadītājus un aktīvistus no daudzām pasaules valstīm, īpaši no austrumeiropas. Šī kongresa devīze tika ņemta no Marka evaņģēlija 16,15 - "Ejiet pa visu pasauli...". Kongresā īpašs ir tas, ka tajā piedalās vienīgais bīskaps, un tas ir no Latvijas - Jelgavas bīskaps V. E. Eduards Pavlovskis. Viņš ir pirmais un pagaidām vienīgais katoļu bīskaps, kas tik dziļi un pamatīgi ir iesaistījies šīs kustības darbā.

Latvijā ir izveidojusies īpaša saituācija, jo Rīgas un Jelgavas diecēzē šīs kopienas rīkotie pirmslaulību kursi ir obligāti, lai noslēgtu laulību Katoļu Baznīcā. Tik augsts statuss šai kopienai nav citās valstīs, jo piemēram Polijā šīs kopienas kursi nav pietiekoši, lai dotos pie priestera un runātu par laulībām.

Kongresā vairākkārt tika uzsvērta kustības uzticība savai harismai, ko Svētais Gars vēlējās un vēlas teikt caur kustības vadītājiem, animatoriem- lajiem, gan garīdzniekiem. Arī Vatikāna II koncils aicināja visus klosterus, kustības un kopienas precīzi un uzticīgi sekot tai harismai, jeb aicinājumam, ko Svētais Gars vēlējās izteikt caur dibinātāju.

Esmu ļoti priecīgs un pateicīgs, ka varu piedalīties šajā kongresā un tādējādi smelties arī garīgus spēkus savam tālākajam kalpojumam. Paldies visiem garīdzniekiem un animatoriem, kas ir iesaistījušies šajā kustībā un vēlos iedrošināt arī citus pievienoties tai.“

Esam pateicīgi Dievam par vienotību, sadraudzību un atvērtību dialogam „Laulāto Tikšanās” animatoru pāru un garīdznieku starpā! Konferencē turpinājām apzināties dialoga dziļumu un nozīmi laulībā un attiecībās ar Debesu Tēvu. Tas ir ģimenes svētuma ceļš, kas kļūst iespējams, ja mēs katrs paejam soli pretī, lai veltītu laiku viens otram, ieklausītos otrā, pieņemtu atšķirīgo un bieži arī nesaprotamo laulātajā kā Dieva dāvanu, kurā varam augt, lai pārvarētu dažādas grūtības un pieaugtu savstarpējā mīlestībā.

Tāpat, kongersa laikā daloties ar citu vastu pārstāvjiem, guvām atziņu, ka Latvijas animatori veido draudzīgu un atvērtu kopienu citām ģimenēm. Kopienas stiprums balstās apziņā, ka nesavtīgi kalpojot Dieva godam, daloties savā pieredzē ar citām ģimenēm un stiprinot Latvijas ģimenes palikt vienotībā, uzticībā, mēs katrs gūstam visvairāk sev, savai laulībai.

Kongresā guvām citu valstu pieredzi, kā arī dalījāmies ar savējo. Lūk dažas atziņas no Apvienības animatoru kopīgā vēstījuma:

“Laikā, kad, ģimenes vērtības un nešķiramība tiek apšaubīta, kā arī, dažādu iemeslu dēļ, puse no noslēgtajām laulībām tiek šķirtas, arvien vairāk pāru dzīvo nelaulājušies, mēs liecinām par tādu laulību un ģimeni, kas balstīta pastāvīgā, uzticamā un godīgā mīlestībā. Cenšamies atklāt un liecināt par Baznīcas laulības svētuma noslēpumu.

Pieredze rāda, ja “Laulāto Tikšanās “ dialoga pamatprincipi, kas ir – vairāk klausīties otrā kā runāt, saprast otru nevis vērtēt, dalīties nevis tiesāt un pāri visam – piedot, tiek pieņemti kā Dieva dāvana, tas palīdz veidot tādas laulāto un ģimenes attiecības, kā arī attiecības daudz plašākās sabiedrības grupās, kas sasaucās ar Jāņa evanģēkiju 13,34 “Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu.” Lai to sasniegtu, mums palīdz zināšanas psiholoģijā, teoloģijā un Baznīcas mācībā.

Šāds dialogs palīdz pārkāpt mūsu iekšējās barjeras un atklāt otra cilvēka dvēseles bagātības.”

Esam Dievam pateicīgi par garīdznieku lielo mīlestību un atbalstu Latvijā, ko nemitīgi saņemam! Laika gaitā redzam, kā mēs – ģimenes maināmies, tiekoties ar citām ģimenēm un garīdzniekiem, izkopjot dialoga dāvanu. Tas liek justies mīlētiem, ved patiesībā un ceļš uz Debesīm kļūst iespējams.

Kā arī mīļi aicinām ģimenes uz nedēļas nogales rekolekcijām Rēzeknē, kas būs laikā no 27. – 29. oktobrim. Pieteikties iespējams www.laulatiem.lv

Laulāto Tikšanās Apvienības vadītāji Latvijā Uldis un Daina