Atskati

Laulāto Tikšanās Rīgas arhidiecēzes krusts

Laulāto Tikšanās Rīgas arhidiecēzes krusts

Pateicība Atim un Aigai Dālbergiem par ieguldīto darbu, materiālajiem līdzekļiem un mīlestību atjaunojot apvienības krustu!