Atskati

Laulāto Tikšanās Starptautiskās Valdes vēstījums

Asociācijas "Laulāto Tikšanās" starptautiskās valdes vēstījums ģimenēm un cilvēkiem, kuriem ir iespēja ietekmēt laulāto saišu veidošanos.

Apkopojot daudzu gadu garumā dažādās zemēs veikto darbu ar laulātajiem, kuri pieder dažādām konfesijām, tautām un kultūrām, skaidri redzam, ka tiekšanās pēc pastāvīgas, uzticīgas un laimīgas mīlestības ir katra cilvēka, katras vīrieša un sievietes saites dabiskā vēlēšanās. Esam pieredzējuši, ka tāda mīlestība ir iespējama. Tomēr ir nepieciešams to kopt, rūpēties par dialogu, atbalstīt vienam otru grūtībās, atbildīgi veidot savstarpējās attiecības. Tādai mīlestībai ir nepieciešama nobriedusi personība, kas nav pakļauta iekšējiem un ārējiem draudiem. Grūtību pārvarēšana sniedz ne tikai milzīgu gandarījumu pašiem laulātajiem, bet arī milzīgu morālo vērtību, ko sagaida arī bērni. Viņiem ir vajadzīgi divi viens otru mīloši vecāki. “Laulāto Tikšanās” sludina laulāto mīlestības skaistumu, vadoties ne pēc tukšām idejām, bet pēc novadīto rekolekciju rezultātiem, kuri veido un atjauno laulāto mīlestību. Esam pārliecināti, ka jebkuru laulību var ne tikai atjaunot, bet arī dinamiski attīstīt tajā mīlestību, neskatoties uz sāpīgām pagātnes pieredzēm. To apgrūtina no dzimtajām mājām pārņemtā pieredze, dažādas pataloģijas, kā arī uz baudu un patēriņu vērsts sabiedriskās dzīves modelis. Būt nobriedušai personībai nozīmē prasīt no sevis rūpes par laulāto saiti un attiecībām ģimenē, cīnoties ar šo modeli un nereti arī ideoloģiju. Rūpes par savu laulību ir rūpes par mūsu bērnu un nākamo paaudžu nākotni. Tādu attiecību veicināšana, kas nav dabiskas un noturīgas vīrieša un sievietes attiecības, rada dažādas sabiedrības pataloģijas. Tādu attiecību sludināšana, kas nav vīrieša un sievietes laulība, ir viegls ceļš uz sabiedrības pašiznīcināšanu.

Vēršamies pie visiem labas gribas cilvēkiem, pirmkārt pie pašiem laulātajiem, lai iedrošinātu nemitīgi un mērķtiecīgi rūpēties par savu laulāto saiti un attiecībām ģimenē, par noturīgu, uzticīgu un laimīgu mīlestību. Vēršamies arī pie priesteriem, skolotājiem un audzinātājiem, cilvēkiem, kas nodarbojas ar laulāto un ģimeņu terapiju, pie katoliskajām kustībām un asociācijām, pie citu kristīgo konfesiju baznīcām, vietējām varasiestādēm un politiķiem, lai tiktu izvirzīta tādas laulības un ģimenes, kas balstīta nobriedušās vīrieša un sievietes personu attiecībās – kā laulātajiem un kā vecākiem, vērtība.

Katoļu asociācijas “Laulāto Tikšanās” valdes un programmas padomes tikšanās norisinājās Kauņā no 2013. gada 26. aprīļa līdz 2013. gada 29. aprīlim.

Irēna un Ježi Gžibovski („Laulāto Tikšanos” līderi, Polija), Vira un Zinovijs Kuzimkivi (Ukraina), Jeļena un Pāvels Kuzmicki (Baltkrievija), Svetlana un Aleksandrs Kvetkovski (Baltkrievija), Danguole un Donatas Zalepugos (Lietuva), Dalia un Kastantas Lukeni (Lietuva), Baiba un Dainis Stikuti (Latvija), Dorota un Valdemārs Bednarski (Polija), kā arī tikšanās dalībnieks pr. Aldonas Gudaitis SJ, „Laulāto Tikšanos” garīgais vadītājs Lietuvā.

Bez tam Kauņas tikšanās laikā tika konstatēts, ka “Laulāto Tikšanās” ir atvērta uz katru sievietes un vīrieša saiti, kuri godprātīgi vēlas padziļināt, atjaunot vai arī izveidot no jauna savas attiecības vienam ar otru, Kungu Dievu un Baznīcu. Šādā veidā tiek uzsvērta “Laulāto Tikšanās” rīkoto rekolekciju atvērtība cilvēkiem, kurus piemeklējušas dažādas krīzes. Sakarā ar to, ka “Laulāto Tikšanās” attīstās gan Polijā, gan arī Eiropas Savienības zemēs, arī starp poļiem Rietumeiropā un ASV, kā arī ņemot vērā sadarbības ar Pareizticīgo Baznīcu attīstību, tikšanās laikā Kauņā tika pieņemti vairāki praktiski lēmumi, kas ļauj pilnīgāk reaģēt uz problēmām, ar kurām uz “Laulāto Tikšanās” dažādām darba formām ierodas laulātie.