Atskati

Padziļinātās rekolekcijas Bruknā, 2014.g. februārī

Padziļinātās rekolekcijas Bruknā, 2014.g. februārī

Bruknas muižā no 2014. gada 31. janvāra līdz 2. februārim notika Laulāto Tikšanās apvienības vadītās Padziļinātās rekolekcijas laulātajiem pāriem par tēmu „Ceļā uz labāku savstarpējo sapratni”, uzsvaru liekot uz temperamentiem. Tās ir kā turpinājums Pamata rekolekcijām, kurās laulātie pirms garāka vai īsāka laika ir piedalījušies. Rekolekciju programma ļāva katram no mums - gan vadītājiem, gan dalībniekiem – labāk iepazīt sevi, savu dzīvesbiedru, mūsu jūtas un personības iezīmes, pieņemt tās kā Dieva dāvanu, līdz ar to atvieglojot savstarpējo dalīšanos un piedošanu. Caur liecībām saņēmām īpašu stiprinājumu, ka patiesība mūs dara brīvu un mīlestība dziedina!

Vēl viens svarīgs virziens Padziļinātajās rekolekcijās bija personīgo attiecību ar Dievu padziļināšana. Dievs ir mūsu mīlestības avots. Viņš ir pamatā sevis pazīšanai un dialogam ar sevi, dzīvesbiedru un apkārtējiem cilvēkiem. Rekolekcijās mums bija ekskluzīva iespēja būt Vissvētākā Sakramenta klātbūtnē Bruknas muižas kapelā. Kā pēc nedēļas nogales raksta Uldis un Diāna: “Liels paldies Dievam un jums par šo pavadīto laiku, kad mēs kā ģimene esam saņēmuši dzidināšanu un iespēju arvien vairāk iepazīt viens otru. Esam cerību pilni, ar paļāvību uz Dievu un mieru sirdī.”
Rekolekcijas bagātināja priestera Daumanta Abricka un priestera Vitolda Kokara līdzdalība un viņu celebrētās Svētās Mises. Pateicība Dievam par viņu mīlestības pilno atvērtību un liecībām!

Mājās devāmies miera un mīlestības piepildīti, atjaunojuši savstarpējo dialogu ar laulāto draugu un Debesu Tēvu, kā arī apņēmības pilni arī turpmāk savā ikdienā neaizmirst veikt mīlestības pilnas sarunas ģimenēs.

Laulāto Tikšanās animatori Jozis un Sondra

LT Brukna 2014 02b