Atskati

Pārgājiens Rīgā, 2014.g. maijā

Pārgājiens Rīgā, 2014.g. maijā

24.maijā notika Laulāto Tikšanās apvienības pavasara atpūtas pasākums brīvā dabā. Šoreiz godu rīkot šo ikgadējo tikšanos bija nopelnījuši rīdzinieki. Pasākuma moto bija "Arī bruģis ir dabas sastāvdaļa". Kā jau vēsta romantiskais nosaukums, pasākuma izzinošā daļa bija veltīta Vecrīgas apskatei gida vadībā.

Tikšanās vieta sestdienas rītā tradicionāla - Laimas pulkstenis. Pēc īsa ieskata Rīgas vēsturē devāmies izzināt Vecrīgas laukumus un ieliņas. Jāsaka, arī liela daļa rīdzinieku nebija vecpilsētu baudījuši īsta gida vadībā. Pasākuma kulminācija bija ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā, kas dienas karstumā priecēja arī ar patīkamo vēsumu.

Vislielākais paldies mūsu brīnišķīgajai gidei Inesei, kas veltīja mums savu sestdienas rītu, piemērojās mūsu raibajai kompānijai un prata elastīgi reaģēt uz mūsu ašajām iniciatīvām.

Izzinošajai daļai sekoja pikniks un sadraudzība Rīgas Kristus Karaļa draudzes dārzā. Pateicība prāvestam Marcinam par dāsno atļauju brīvi saimniekot un darboties, kas sevišķi iepriecināja mazos pasākuma dalībniekus.

Kopā ar bērniem bijām gandrīz 50 cilvēku. Mūs kā vienmēr "ganīja" garīgās kārtas pārstāvis - šoreiz mūsu mīļais paulīniešu tēvs Juris no Ventspils.

Laulāto Tikšanās apvienības darbīgajā dzīvē tā bija draudzības, sirsnības un prieka pilna atpūtas diena.

Jozis un Sondra