Atskati

Rekolekcijas Gulbenē, 2013.g. februārī

Rekolekcijas Gulbenē, 2013.g. februārī

Lieliska iespēja palūkoties vienam uz otru savādāk. Iemīlēt no jauna savu laulāto...
Vilis un Dace

Aicinājums atvērties pašiem sev un Dievam. Drosme uzdrošināties ticēt laulības svētībai un mīlestībai. Ļoti sirsnīgi un patiesi cilvēki, kam rūp citu cilvēku liktenis.
Mārtiņš un Ilze

Pateicība Dievam un vadītājiem par brīnišķīgo nedēļas nogali, kurā sajutām trešo personu mūsu vidū – Jēzu!
Nauris un Dace

Šīs rekolekcijas bija brīnišķīgs Dieva žēlastību laiks, kuru izdzīvoju arī kā savu īpašo laiku ar Kristu. Dziļi piedzīvoju Svētā Gara vadību gan caur neparedzētu sarežģījumu atrisināšanos, gan pašai pesonīgi uzrunājot dalībniekus. Patiess prieks bija redzēt kā šo dienu laikā izmainās cilvēku sejas- acis mirdz, smaids sejā, cerību un prieku nebija iespējams apslēpt! Man šie pāri ir kļuvuši ļoti tuvi. Joprojām nesu viņus savā sirds lūgšanā.
Māsa Marija Stefana