Atskati

Rekolekcijas Kuldīgā, 2013.g. maijā

Rekolekcijas Kuldīgā, 2013.g. maijā

Ieguvām iespēju paskatīties uz laulību dažādās dimensijās, atklājām par LT ko vairāk, to, kas ir neredzamais, atklājās kustības garīgums, uzrunāja rūpes – istabiņa pat trāpījās ar draudzes aizbildņa vārdu, uzrunāja, ka [tikšanās telpā] vietas visu laiku jāmaina – nevar aizsēdēties vienā vietā. Viesmīlība un tas, kā mūs uzņēma, tik patiesi un vienkārši. Noteikti aizkadrā ir milzīgs darbs, bet pasniegts viss tik vienkārši! Arī pr. Juris ar savu atklātību. T. Jaceks varēja pat neko nerunāt, tikai klusēt, viņš iedvesa tādu mieru un pārliecību!

Pēdējo tikšanos laikā rakstītais mums abiem pārklājās – abiem bija uzrakstīts līdzīgi.

Sapnī jutos, ka stāvu Itālijas kalnos ar slēpēm kājās un netieku augšā – un jūs bijāt tas buģelis, kas uzvilka augšā!”
A. un A.

Nebijām tik daudz rakstījuši vēstules pa 30 gadiem kopā!
G. un J.

Tagad ir uzplaucēts pumpurs, uzziedināts zieds, un augļi nāks pēc tam…
G. un D.


Žēl, ka jāšķiras – šī nedēļas nogale tik sirsnīgi pavadīta, gribētos vēlreiz satikties!
I. un. D.

Uzzinājām Siguldas baznīcā, gribējām braukt uz Valmieras rekolekcijām, bet netikām, tad par šīm uzzinājām internetā. Iepriekš nezinājām, ko nozīmē rekolekcijas. Meklēj;am kaut ko garīgu, kas palīdzētu. Salaistījām kārtīgi ģimenes dārziņu!
V. un T.