Atskati

Rekolekcijas Silenē 2016. gada oktobrī

Rekolekcijas Silenē 2016. gada oktobrī

Liecības no rekolekciju dalībniekiem:

"Paldies par iespēju būt prom no ikdienas rūpēm, kādu laiku veltīt tikai viens otram bez pastarpinājumiem un traucēkļiem."

"Bija brīnišķīga nedēļas nogale - kā pieturas punkts, kurā apstāties un paskatīties vienam uz otru, un pārdomāt to par ko ikdienā nav izdevies aizdomāties. Iet dziļāk kā ikdienā ierasts."

"Paldies Dievam, ka mēs nokļuvām laulāto rekolekcijās. Kopā mēs paspērām solīti pretim Dievam, Dievs mums nāk pretim 100 soļus. Sapratām, ka esot tuvāk Dievam kopā, mūsu mīlestība pieaug."

"Šajās 3 dienās esam iepazinuši viens otru daudz tuvāk un sapratuši ko un kā darīt tālāk."

"Paldies par iespēju ņemt dalību šajās rekolekcijās! Prieks bija ieklausīties laulāto pāru liecībās un tik intensīvi pārdomāt savu aicinājumu uz priesterību."

"Tā bija lieliska iespēja pārdomāt savu dzīvi un aicinājumu Kristus gaismā, saņemt Dieva stiprinājumu tālākam ceļam. Ļoti uzrunāja animatoru liecības, cik lielu vietu ieņem Dievs viņu laulībā. Bija prieks arī redzēt priestera lomu laulāto dzīvē, to kādā veidā var kalpot tiem."