Laulātiem pāriem (rekolekcijas)

Līvbērzē, Nedēļas nogale laulātiem pāriem - Neizvairieties viens no otra ... Mīlestība - Erotika - Dialogs

16. Februārī 2024 | 18:30
Brīvas vietas: 4 no 10

Pasākums notiek vai ir beidzies!

Nedēlas nogalē  var piedalīties laulātie pāri, kuri bijuši padziļināto nedēļas nogaļu programmās ar uzsvaru uz temperamentiem un vajadzībām.

Nedēļas nogale sākas piektdienas vakarā plkst 18:30 un beidzas svētdienas pēcpusdienā (aptuveni 14:00).

Šis laiks ir veltīts tikai Jūsu laulībai, tapēc dzīvošana būs uz vietas; visas mājas rūpes jāatstāj uz tuvinieku pleciem.

(1 vieta - viens pāris) 

Rekolekcijas vada trīs laulāti pāri un garīdznieks.

Šīs rekolekcijas padziļinās zināšanas par netiešo un tiešo jūtu izrādīšanu ikdienas dzīvē laulībā un to ietekmi uz savstarpējām attiecībām. Šoreiz iesim vēl dziļāk, atdzīvināsim un atjaunosim laulāto dialogā seksuālās saites tēmu, īpaši ņemot vērā jautājums par jūtām, vajadzībām un temperamentiem. Dialogā izrunāsim ne tikai skaistos un romantiskos aspektus, bet arī grūtības, morāles dillemas, kas skar mūsu dabu un dziņas, saistībā ar baznīcas mācību seksuālajā jomā. 

Ja visas vietas ir aizņemtas, sazinieties ar mums personīgi!

Papildus informācija: Andris un Evija (29181215)

Līvbērzes baznīca, Līvbērzes pagasts, LV-3014

Skatīt vairāk