Atskati

Rekolekcijas Mālpilī 2019. gada martā

Rekolekcijas Mālpilī 2019. gada martā

"No 15.-17. martam Mālpilī notika Laulāto Tikšanās apvienības organizētās nedēļas nogales pamata rekolekcijas laulātajiem pāriem.  Rekolekcijas organizēja un vadīja animatori Jānis un Gunita, Ralfs un Nataļja, Jozis un Sondra, priesteri Ilmārs Tolstovs un Ilmārs Kravalis. 
 

Animatoru komanda

Daži citāti no Viesu grāmatas: 
Pateicība par sniegto atklājumu par attiecību restartu, par vērtīgo informāciju par saskarsmes  dialogu un Dieva klātbūtni, kas ienesa mieru un līdzsvaru, un patīkamas emocijas. /U. un Ž/

Paldies par brīnišķīgo kopā būšanu laulāto rekolekcijās, kas palīdzēja mums piedzīvot brīnišķīgus brīžus! /R. un J./

Sirsnīga pateicība jums par svētīgo darbu, ko veicat! Slava Kungam! Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, stiprina un iepriecina! /Ž. un D./

Paldies par brīnišķīgajām rekolekcijām, tas deva mums garīgu stiprinājumu turpmākajai laulības dzīvei. Paldies par īpašajiem brīžiem, jutāmies aprūpēti. /M. un G./"