Grāmata "Laulāto mīlestība ikdienā"

Piedāvājam kustības “Laulāto Tikšanās” izdoto grāmata “Laulāto mīlestība ikdienā. No iemīlēšanās līdz mīlestībai”. Grāmatas autori ir kustības pārstāvji Daina un Uldis Žurilo, kuri laulībā nodzīvojuši 24 gadus un ir vecāki diviem dēliem.

Izdevuma ievadā autori raksta, ka grāmatā dalās savā pieredzē, kas veidojusies, 20 gadus kalpojot citiem laulātajiem un 15 gadus - saderinātajiem, kā arī novērojot pāru aktuālās vajadzības, priekus, izaicinājumus un grūtības. “Esot kopā ar daudzām ģimenēm jau divus gadu desmitus, bieži vien redzam, ka daudz spēcīgāk nekā skaisti izteicieni un aicinājumi veidot stipras ģimenes laulātos ietekmē mūsdienu patērētāju sabiedrības negatīvā vide, vecāku sarežģīto attiecību pieredze un neprasme veidot dialogu. Rakstītais domāts tiem pāriem, kuri nolēmuši sākt savas attiecības ar lielu atbildības izjūtu, cenšoties nepieļaut iespējamās personiskās kļūdas, bet mācoties no citu patīkamās un arī ne tik patīkamās pieredzes. Rakstītais domāts arī pāriem, kas laulībā dzīvo jau ilgāku laiku, un pāriem, kas audzina bērnus,” raksta Daina un Uldis Žurilo.

Autori norāda, ka grāmatā, kura tapusi četru gadu laikā, nav apkopoti tikai psiholoģiski novērojumi un padomi, bet arī abu personīgā pieredze, ko ietekmē arī ticība Dievam. Lasītāji varēs gūt ieskatu, kas raksturo dažādus savstarpējo attiecību posmus, kā attiecības ietekmē vecāku mājās gūtā pieredze, kā arī uzzināt, kādus jautājumus ir vērts izrunāt vēl pirms laulībām. Turpinājumā autori pievērš uzmanību dažādiem laulāto attiecību aspektiem, tostarp tuvībai, krīzēm, konfliktiem, ikdienas rutīnai un dialoga nozīmei. Vairākas nodaļas ir veltītas laulāto attiecībām un laulāto attiecībām ar bērniem, raksturojot bērna attīstību un gaidas dažādos vecumposmos. Izdevumu papildina laulātu pāru pieredzes stāsti.

Daina un Uldis Žurilo uzsver: “Laulībā var būt tikai divi uzvarētāji vai divi zaudētāji. Viens nevar uzvarēt. Un par ģimeni, kurā savstarpējā saskarsme ir mīlestības piepildīta tādā mērā, ka pāris spēj kļūt par komandu un dod citiem no savām bagātībām, līksmo visi – sākot ar bērniem, tuvajiem cilvēkiem, darba kolēģiem un sabiedrību kopumā. ”

Grāmata pieejama draužu grāmatu galdos un Zvaigne ABC grāmatnīcās.

Atsauksmes par grāmatu:

Grāmatā aplūkota ģimene, balstoties uz psiholoģijas zināšanām, apvienībā „Laulāto Tikšanās” gūto pieredzi un kristīgajām vērtībām. Šis daudzpusīgais skatījums ne tikai atklāj jaunus apvāršņus vīra, sievas un bērnu attiecībās, bet arī piedāvā vērtīgus risinājumus šajās attiecībās sastopamajiem izaicinājumiem. Grāmatas autori pārliecina lasītāju, ka sapni par harmonisku un mīlestības piepildītu ģimeni spēj īstenot ikviens no mums, ja vien atzīstam ģimeni par vienu no dzīves pamatvērtībām un veltām tai daļu no sevis.

Grāmatu novērtēs gan tie, kuri jau izveidojuši savu ģimeni, gan tie, kuri vēl tikai saderinājušies vai vienkārši iemīlējušies – kā vieni, tā otri gūs daudz noderīgu atziņu. Turklāt grāmata sarakstīta vienkāršā, viegli saprotamā valodā, tādējādi vēl vairāk iepriecinot lasītāju.

Gatis un Raimonda Bārdiņi