Laulāto Tikšanās ikona

ikona
Palieciet Manā mīlestībā (J 15, 9)

Kungs Jēzu, es lūdzu Tev dialoga dāvanu mūsu laulībai. Palīdzi man vēl labāk ieklausīties manā vīrā/sievā, palīdzi mums abpusēji labāk iepazīt vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās un dari, lai tās vestu pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā - ar Tevi. Palīdzi mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā mēs varam palikt tādi, kādi esam. Lūdzu dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir, un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar Tevi. Palīdzi mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt Tavā mīlestībā. Amen.

KĀ RADĀS LAULĀTO TIKŠANĀS IKONA?

Jau sen jutām vajadzību radīt ikonu Laulāto Tikšanām, kas papildinātu laulāto dialogu Vaclava Sobieraja gleznā. Kad 2004.gada novembrī iepazināmies ar bulgāru gleznotāja Ventislava Piriankova daiļradi, kurš strādā Polijā, sapratām, ka šis mākslinieks spēs atainot tikšanos būtību, uz kuru tiek vadīts Laulāto Tikšanās dialogs. 2004.g.11.decembrī apciemojām mākslinieku viņa darbnīcā. Dāvājām viņam iedvesmu virkni, kas skāra LT Ikonas simboliku un saturu. Mākslinieks aizrādīja, ka prasām no viņa neiespējamo, ka, lai attēlotu vienā gleznā visu, ko mēs lūdzam, vajag uzgleznot vairākas gleznas, nevis vienu. Tomēr viņš piekrita pamēģināt. Kad 2005.g. 4.aprīlī saņēmām Ikonu, ieraudzījām tajā to, ko vēlējāmies. Simbols ietver tālāku interpretāciju iespēju un rada iespēju ļoti individuālai, personīgai meditācijai par savu laulību.

(Jerzy Grzybowski)

Ikonu iesvētīja bīskaps Staņislavs Gandezkis, Poznaņas metropolīts, XI starptautiskā Animatoru Kongresa laikā Poznaņā. Aicinām visus laulātos un saderinātos lūgt Jēzum caur šo Ikonu dialoga dāvanu, kā arī lai paliktu Viņa mīlestībā.

 

LAULĀTO TIKŠANĀS IKONAS APRAKSTS

LT Ikona attēlo vīra un sievas satikšanos vienam ar otru un ar Kristu. Saskaņotajml vīra un sievas profilos var ieraudzīt Kristus vaigu, kurš saka viņiem: „Palieciet Manā mīlestībā!" (J 15, 9b) Kristus paliek laulātajml. Savukārt mēs paliekam Viņa mīlestībā caur dialogu vienam ar otru un ar Viņu, caur dialogu, kas ved uz satikšanos.

Kristus seja ne uzreiz ir ieraugāma. Tā arī ikdienas dzīvē bieži grūti saredzēt Kristu savā laulībā. Kristus atklājas pakāpeniski, neuzkrītoši, bet Viņš ir. Krusts, kas iegleznots oreolā, saskaņā ar bizantiešu ikonogrāfijas likumiem, viennozīmīgi dara šo Ikonu Kristocentrisku. Krusta „pleci" novietoti virs katra laulātā galvas. Viņi nes krustu kopā, bet katrs no viņiem pārdzīvo to individuāli.

Ikona simboliski un mistiski attēlo realitāti. Iekšējs klusums un dvēseles miers, Ikonā redzamo personu cieņa veicina auglīgu dialogu. Tie vienlaikus ir arī dialoga augļi. Ikona simbolizē tādu laulību, par kuru Jēzus saka, ka viņi vairs nav divi, bet viena miesa (Mt 19,6) gan garīgā, gan fiziskā nozīmē. Tā simbolizē personu komūniju. Laulātie šajā Ikonā ir laulības Kristū prototips. Tā simbolizē Laulības Sakramentu kā Kristus dāvanu, kura realizējas caur dialogu, un šādā veidā pilnveidojas cilvēciskā laulāto mīlestība, tiek stiprinātā viņu nesaraujamā vienotība un apziņa ceļā uz mūžīgo dzīvi. Tiem, kuri var to saredzēt un pieņemt, tā ir Kristus Ikona, kurš ir dialoga avots laulībā un klātesošs laulātajml.

(Irena un Jerzy Grzybowscy, 23.09.2005)