Saderinātajiem un iemīlējušiem

Saderināto vakari

Saderināto vakari

Laulība ir ceļs uz svētumu, uz kuru Dievs aicina vīrieti un sievieti. Reliģiskajā dzīvē, pirms iesaistīties kādā kopienā, cilvēks vispirms iziet noviciātu, lai labāk iepazītu to dzīvi, kurai viņš jūtas aicināts, lai uzzinātu, vai tā patiešām ir Kunga griba. Ne mazākas pūles jāvelta arī aicinājuma laulības dzīvei noskaidrošanai, un tam kalpo saderināšanas laiks, kas ir lūgšanu, pārdomu, sevis un izredzētā dziļākas iepazīšanas un atbildīga lēmuma pieņemšanas laiks.

Skatīt vairāk


Saderināto liecības

Saderināto liecības

Sākotnējo skepsi par šiem vakariem, jau pēc pirmajām tikšanām nomainīja patiess prieks, ka tādas nodarbības ir. Sapratām, ka šeit varēja runāt par tādām tēmām, kuras varbūt nekad nebūtu apsprieduši.

Skatīt vairāk