Laulātiem pāriem

Pēcrekolekciju tikšanās grupiņas

Laulātajiem pāriem, kuri ir piedalījušies Laulāto Tikšanās rekolekcijās!
Aicinām jūs uz ikmēneša pēcrekolekciju grupām dažādās Latvijas vietās, lai kopā dalītos, liecinātu, stiprinātu viens otru Dieva dotajā aicinājumā, kopā lūgtos un augtu.
Tuvākajā laikā ziņosim arī par pārējo pēcrekolekciju grupiņu tikšanās vietām un laikiem.

Skatīt vairāk


Rekolekcijas

Rekolekcijas

Šajā nedēļas nogalē laulātajiem ir iespēja apzināties savas vajadzības, jūtas, vērtības, par tām informēt un iedziļināties savā laulātajā draugā. Rekolekciju laikā tiek pārrunātas vairākas laulības dzīvē būtiskas tēmas. Tiek sniegts priestera komentārs. Laulātie pāri var dalīties savā pieredzē. Kustības rekolekciju mērķis ir palīdzēt labāk un dziļāk vīram un sievai savstarpēji vienam otru saprast, kā arī skaidri noteikt viņu saišu sakramentālo dimensiju. Šo mērķi mēģina sasniegt piedāvājot laulātiem tādu dialoga formu, kas no vienas puses ļauj vīram un sievai labāk savstarpēji iepazīties, bet no otras - ģimenes konflikta gadījumā - ļauj iedarbīgāk nomierināt nesaskaņas starp laulātajiem.

Skatīt vairāk