Pēcrekolekciju tikšanās grupiņas

Laulātajiem pāriem, kuri ir piedalījušies Laulāto Tikšanās rekolekcijās!
Aicinām jūs uz ikmēneša pēcrekolekciju grupām dažādās Latvijas vietās, lai kopā dalītos, liecinātu, stiprinātu viens otru Dieva dotajā aicinājumā, kopā lūgtos un augtu.
Tuvākajā laikā ziņosim arī par pārējo pēcrekolekciju grupiņu tikšanās vietām un laikiem.

Esiet mīļi gaidīti! Tuvāka informācija pie norādītajiem vadītājiem.


Rīgā:

Sv. Trīsvienības draudzē:
A.Deglava ielā 63

Tikšanās notiek katra mēneša trešajā trešdienā plkst.19:00.

Vadītāji:
Māris un Tatjana
(tālr. +37126142476)

Garīgais vadītājs:
pr. Vitolds Kokars

   

Valmierā:

Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzē:
Stacijas ielā 20, Valmiera

Tikšanās notiek katra mēneša otrajā svētdienā.

Vadītāji:
Ints un Inga 
(tālr. 29621431)

Garīgais vadītājs:
pr. Lauris Malnačs


Jelgavā:

 Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē:
Katoļu ielā 11, Jelgava

Tikšanās notiek katra mēneša pēdējā sestdienā, pēc sv.Mises pl.16:00 (pulcēšanās pie katedrāles ap 17:00).

Vadītāji:
Andris un Agita
(tālr. 20254743)
Garīgais vadītājs:
bīskaps Edvards Pavlovskis


Liepājā:

Sv. Dominika draudzē:
Jelgavas ielā 17, Liepāja

Tikšanās notiek katra mēneša ceturtajā svētdienā pēc Sv. Mises plkst.13:15.

Vadītāji:
Ēriks un Ivonda
(tālr. 29443791)

Kuldīgā:

Par nākamo tikšanās reizi tiks paziņots vēlāk.

Vadītāji:
Dzintars un Agita
(tālr. 29710312)


Bebrenes-Ilūkstes-Eglaines

Katra mēneša pēdējā svētdiena.

Vadītāji:
Raimonds un Sandra
(tālr26660697(R)
26639851 (S))


Pēcrekolekciju tikšanās grupiņās var piedalīties arī tie laulātie pāri, kuri rekolekcijās vēl nav bijuši, bet ir izgājuši Laulāto Tikšanās rīkotos saderināto kursus.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju, lūdzam jūs zvanīt grupas vadošajam pārim.