Atskati

Saderināto un iemīlējušos grupa Jēkaba katedrālē 2018. gadā

 

Noslēgušies "Laulāto Tikšanās" vadītie Saderināto un iemīlējušos vakari Jēkaba Katedrāles grupā. Paldies lieliskajai komandai: diakonam Gunāram, semināristam Laurim, animatoriem un jaunajiem pāriem par sirsnīgo, atklāto un bagātinošo kopābūšanu!
Saderināto un iemīlējušos pāru liecības variet izlasīt: http://www.laulatiem.lv/saderinato-liecibas/

Padziļinātās rekolekcijas ar uzsvaru uz vajadzībām Naukšēnos

No 26. līdz 28. janvārim Naukšēnos, netālu no Valmieras, norisinājās “Laulāto Tikšanās” organizētās padziļinātās rekolekcijas ar uzsvaru uz vajadzībām. Tajās piedalījās 10 laulātie pāri un divi garīgā semināra audzēkņi – Lauris Kārklis un Maksim Vlasovs. Rekolekcijas vadīja animatori Ints un Inga Jurkas, Jānis un Kristīne Rešņas un Edgars un Sigita Piruškas. Garīgais vadītājs – priesteris Jānis Meļņikovs SJ.

Ja pamatlīmeņa rekolekcijās dalībnieki iepazīstas ar dialoga nozīmi mūsu dzīvēs un laulībā, ar jūtu pasauli, tad šajās padziļinātajās rekolekcijās dalībniekiem jau bija iespēja apzināties savas psihiskās vajadzības, saprast kā tās ietekmē mūsu jūtas, to rašanos un intensitāti. Iepazīt vienam otru dziļāk un stiprināt savu laulību arvien vairāk. Tāpat bija laiks, ko veltīt attiecību ar Dievu atjaunošanai. Pavadot laiku Vissvētākā sakramenta priekšā un pārdomājot kā mūsu vajadzības un to apmierināšana vai neapmierināšana ietekmē arī mūsu ticības dzīvi.

Mūsu garīgais vadītājs priesteris Jānis Meļņikovs dalībniekus aicināja ieklausīties dažādu teologu un filozofu teiktajā par mīlestību un dialogu, uzsverot, ka svarīgi ir izprast ne viens savas vajadzības, bet arī otra cilvēka vajadzības un tajās ieklausīties. Tomēr šajā ceļā nezaudējot arī sevi. Tikai tā veidosies patiess dialogs.

Rekolekciju dalībnieki uzsvēra, ka apbrīnojama ir animatoru atklātā dalīšanās par brīžam pat ļoti intīmām tēmām. Tā ir drosme, kas viņus uzrunā. Tāpēc īpaši aizkustinoša izvērtās sestdienas vakara tikšanās, kad dalībniekiem bija iespēja iepazīt vienam otru. Tā izvērtās ļoti emocionāla un atklāta. Šīs liecības ļāva palūkoties ne tikai uz citu laulības dzīvi, bet arī labāk saprast savu laulāto. Izrādījās, ka viens no vecākajiem dalībnieku pāriem šajā gadā svinēs jau 43. laulību gadadienu. Apbrīnojama ir viņu enerģija kopīgi iepazīt pasauli un joprojām atklāt daudz jauna vienam par otru. Kopīgā vakara atziņa, kas visbiežāk atskanēja pie galda – Tu esi man Dieva dāvana.

Mājās devāmies miera un mīlestības piepildīti, atjaunojuši savstarpējo dialogu un labāk iepazinuši gan sevi, gan laulāto draugu un Dievu, kā arī apņēmības pilni arī turpmāk savā ikdienā neaizmirst dialoga dāvanu.

Laulāto Tikšanās animatori Edgars un Sigita Piruškas