Atskati

Rekolekcijas Valmierā, 2014.g. martā

Tikai tas, kurš pats apmeklējis rekolekcijas, sapratīs to īsto nozīmi. Paldies visiem, kas iesaistās to organizēšanā - jūs darat apbrīnojamu darbu.
I. un J.

Rekolekcijas Gulbenē, 2014.g. februārī

"Palieciet Manā mīlestībā!"
Katras no šīm rekolekcijām ir ļoti īpašas. Caur klātbūtni, smaidu, acu skatienu, vienkāršu kopā būšanu katrs no šiem pāriem kļuva ļoti tuvs manai sirdij. Nesu un nesīšu ikkatru savā sirds lūgšanā. Lai mums izdodas nest mīlestību pasaulē!
Sirsnībā, māsa Marija Stefana

Padziļinātās rekolekcijas Bruknā, 2014.g. februārī

Bruknas muižā no 2014. gada 31. janvāra līdz 2. februārim notika Laulāto Tikšanās apvienības vadītās Padziļinātās rekolekcijas laulātajiem pāriem par tēmu „Ceļā uz labāku savstarpējo sapratni”, uzsvaru liekot uz temperamentiem. Tās ir kā turpinājums Pamata rekolekcijām, kurās laulātie pirms garāka vai īsāka laika ir piedalījušies. Rekolekciju programma ļāva katram no mums - gan vadītājiem, gan dalībniekiem – labāk iepazīt sevi, savu dzīvesbiedru, mūsu jūtas un personības iezīmes, pieņemt tās kā Dieva dāvanu, līdz ar to atvieglojot savstarpējo dalīšanos un piedošanu. Caur liecībām saņēmām īpašu stiprinājumu, ka patiesība mūs dara brīvu un mīlestība dziedina!

Laulāto Tikšanās kongress Pelplinā, 2013.g.

"Ejiet pa visu pasauli..." (Marka ev.16,15)

No 20. – 23. septembrī Polijas pilsētā Pelplinā notika „Laulāto Tikšanās” animatoru starptautiska konference, kurā piedalījāmies seši animatoru pāri no Latvijas, bīskaps Edvards Pavlovskis, priesteris Ilmārs Tolstovs, tēvs Juris Krisūns. Konferencē bija animatori no Amerikas, Īrijas, Polijas, Vācijas, Lietuvas, Latvijas, Kazahstānas, Krievijas, Baltkrievijas, Moldovas,  un Ukrainas.

Rekolekcijas Kuldīgā, 2013.g. maijā

Ieguvām iespēju paskatīties uz laulību dažādās dimensijās, atklājām par LT ko vairāk, to, kas ir neredzamais, atklājās kustības garīgums, uzrunāja rūpes – istabiņa pat trāpījās ar draudzes aizbildņa vārdu, uzrunāja, ka [tikšanās telpā] vietas visu laiku jāmaina – nevar aizsēdēties vienā vietā. Viesmīlība un tas, kā mūs uzņēma, tik patiesi un vienkārši. Noteikti aizkadrā ir milzīgs darbs, bet pasniegts viss tik vienkārši! Arī pr. Juris ar savu atklātību. T. Jaceks varēja pat neko nerunāt, tikai klusēt, viņš iedvesa tādu mieru un pārliecību!

Pārgājiens Siguldā, 2013.g. maijā

11. maijā piedalījāmies ģimeņu pārgājienā Siguldā. Gājām pa meža takām, izbaudījām dabu, sadraudzību un uzzinājām jaunus faktus par Siguldas apkaimi.

Asociācijas "Laulāto Tikšanās" starptautiskās valdes vēstījums ģimenēm un cilvēkiem, kuriem ir iespēja ietekmēt laulāto saišu veidošanos.

Rekolekcijas Tērvetē, 2013.g. aprīlī

Šīs trīs dienas pavadītas saskarsmē ne tikai ar vīru, bet arī ar Dievu. Tas ir tas spēks, kas vieno, stiprina, audzina un rada atklāsmes par vīra un sievas paklausību sirdī, garā un sadzīvē. Paldies par šādu iespēju!
Ineta un Ainis

Rekolekcijas Valmierā, 2013.g. martā

Paldies par šīm rekolekcijām, kuras man atvēra acis uz patieso ģimenes esamību un pamatvērtību. Kā arī deva iespēju ieskatīties savās vājībās. Paldies par visu! Paldies Dievam!
Līga un Jānis

Rekolekcijas Gulbenē, 2013.g. februārī

Lieliska iespēja palūkoties vienam uz otru savādāk. Iemīlēt no jauna savu laulāto...
Vilis un Dace