Atskati

Rekolekcijas Bruknā 2017.gada oktobrī

Atsauksmes no rekolekciju dalībniekiem:

„Paldies par brīnišķīgo nedēļas nogali, kas bija veltīta laulāto attiecībām.”

„Mēs šeit atvērām sirdis viens otram. Paldies, ka jūs bijāt tik atklāti pret mums. Ceram, ka Dievs un dialogs stiprinās mūsu ģimeni.”

„Atrašanās šeit atvēra citu skatu uz dzīvi un attiecībām mūsu ģime

„Liels paldies par citu skatījumu un pieredzi. Bija ļoti patīkami „atkāpties” no ikdienas un iegūt jaunus līdzekļus laulības stiprināšanai.”

„Paldies, ka ļāvāt mums atkal vienam otru atrast, saprast un iedegt uguntiņu mūsos.”

Laulāto Tikšanās animatoru brauciens uz Lietuvu

Pastaiga zem lietus ar Svēto Garu...
Pastaiga zem lietus ar Svēto Garu... Ienāca reiz tāda doma galvā: "Gribētos pastaigāties pa rudenīgo Viļņu."

“Laulāto Tikšanās” starptautikais kongresā Polijā

No 8. - 10. septembrim Polijas pilsētā Tarnovā norisinājās starptautiskais “Laulāto Tikšanās” animatoru kongress. Vairāk kā 350 dalībnieki no dažādām pasaules valstīm dalījās pieredzē kā strādāt ar  ģimenēm, ar kādām grūtībām saskaras savā darbā, kas pozitīvs notiek viņu valstī un kā  šo kalpošanu pilnveidot.

Kongresā piedalījās pāri no 14 reģionālajiem centriem Polijā, Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Lielbritānijā, Īrijā, Amerikas savienotajās valstīs, Moldovā. Turklāt sabraukušie bija ne vien katoļu, bet arī grieķu katoļu un Pareizticīgo baznīcas pārstāvji.  No Latvijas uz Poliju devās 10 animatoru pāri, kā arī divi garīgās kārtas pārstāvji – tēvs Jānis Vīlaks OSPPE un māsa Tabita.

Kongresa moto bija izvēlēts no 1. Pētera vēstules: “Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā  brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus.” Kongresa organizatori uzsvēra, ka šie vārdi nav izraudzīti nejauši. Tie izvēlēti, lai sanākušie pārdomātu, kas mēs visi bijām, esam un būsim, kā animatori, kā cilvēki, kas kalpo citām ģimenēm.  Kustības “Laulāto Tikšanās”  dibinātājs Ježi Gžibovskis, uzrunājot sabraukušos, teica: “Šie vārdi man dod spēku un drosmi. Šie vārdi stiprini manu aicinājumu. Apliecina dzīves jēgu Tavā, Dievs, priekšā. Dialogs tā ir gaisma. Tagad Tu mūs aicini. Šis ir smags ceļš, bet dialogs ir ceļš pie Tevis. Un mēs joprojām paklūpam šajā dialoga ceļā.”

Starptautiskās misijas līderi Uldis un Daina Žurilo, kā arī kustības dibinātāji Ježi un Irena Gžibovski sabraukušajiem no jauna atgādināja un uzsvēra, cik svarīgs ir dialogs starp laulātajiem, starp ģimenes locekļiem, vienam cilvēkam ar otru. No jauna tika atgādināti šie it kā elementārie dialoga pamatprincipi – klausīties vairāk nekā runāt, saprast vairāk nekā kritizēt, dalīties vairāk nekā diskutēt un pāri visam – piedot. Tik vienkārši vārdi, bet kas ikdienā tik viegli aizmirstas.  

Latvijas nacionālā centra vadītājs Jānis Rešņa, daloties iespaidos, saka: “Atkal no jauna iepazinu dialoga pamatprincipus, jo mēs tos brīžam piemirstam. Vissvarīgākais, ka mēs bijām visi kopā, un mēs visi ikdienā kalpojam laulātajiem pāriem. Ir ļoti svarīgi kalpot ģimenēm un tas nes lielus augļus, kurus mēs redzēsim tikai mūžībā.” Arī Diāna un Ziedonis Petrovskis atzina, ka ļoti noderīgs bija šie dialoga principu atgādinājumi: ““Laulāto Tikšanās” kongress bija noderīgs, jo kārtējo reizi apstiprināja dialoga unikalitāti attiecību veidošanā starp laulātajiem pāriem un visiem cilvēkiem. Tas arī padziļināja apziņu, ka, lai attīstītu dialogu, katram sevis pilnveidošanā ir jāiegulda liels darbs. Atmiņa palicis Jerži teiktais kongresā - “Laulāto Tikšanās” rekolekciju dalībniekiem nav vajadzīga mūsu dievbijība, bet gan viņu laulības problēmu risināšana. Un tikai pēc tam laulātiem jāpalīdz apzināties, ka dialogs - tā ir Dieva dāvana.”

Tikpat svarīgi bija iespēja tikties ar pāriem no citām valstīm, uzklausīt viņu pieredzi, viņu problēmas, viņu metodes kā veidot darbu ar ģimenēm šajos ne tik vieglajos laikos, kad ģimene kā vērtība vairs nav cieņā. Bija iespēja apmainīties ar idejām 20 dažādās darba grupās un iepazīties ar šo grupu darbu rezultātu. “Kongress bija ļoti nozīmīgs un pat vēsturisks kopienai. Sestdienas darbs grupās parādīja, ka neskatoties uz to, ka mēs esam no dažādām valstīm, esam ar dažādu mentalitāti, uzskatiem, kalpošanā “Laulāto Tikšanās” mums ir vienādas veiksmes un neveiksmes, tāpēc, ka to pamatā ir cilvēcisks vājums. Bet tomēr, ja mēs cenšamies pieņemt to faktu, ka Dievam nekas nav  neiespējami un tas ir Viņa Darbs, un tas, ka mēs, animatori esam Viņa instruments, tad pat mūsu cilvēcīgos trūkums Viņš pārveido par žēlastību. Ļoti uzrunāja bīskapa vārdi, sestdienas Misē, par to, ka vajag būt žēlsirdīgiem vienam pret otru, nest vienam otru ar mīlestību un piedošanu,” iespaidos dalās  animatori no Rīgas Ralfs un Nataļja Belokopitovi.

Sigita un Edgars Piruškas,

Laulāto tikšanās animatori