Atskati

Pēcrekolekcijas grupas tikšanās Valmierā, 2014.g. jūlijā

Valmiera ir vieta, kur pie draudzes ik mēnesi tiekās LT mazā grupa, veicot dialogu pārī, daloties un esot sadraudzībā viens ar otru. Tā kā ir vasara, brīnišķīgs laiks, lai tiktos mazajās grupās mazliet neformālākā gaisotnē. Viena no šādām tikšanām notika 13. jūlijā Valmieras mazajai grupiņai. Šogad kopā sanācām 16 pāri ar bērniem, pavisam bijām 54 cilvēki. Starp tiem bija arī ciemiņi - 4 pāri no Siguldas un Jānis ar Kristīni no Ērgļiem.

Rekolekcijas Kuldīgā, 2014.g. maijā

 16. - 18. maijā Kuldīgā notika Laulāto Tikšanās rekolekcijas.

Animatoru rekolekcijas Bruknā, 2014.g. aprīlī

Satikšanās patiesībā un mīlestībā.

25. - 26. aprīlī Bruknas muižā notika Laulāto Tikšanās animatoru rekolekcijas „Dialoga labā vēsts”.

Pārgājiens Rīgā, 2014.g. maijā

24.maijā notika Laulāto Tikšanās apvienības pavasara atpūtas pasākums brīvā dabā. Šoreiz godu rīkot šo ikgadējo tikšanos bija nopelnījuši rīdzinieki. Pasākuma moto bija "Arī bruģis ir dabas sastāvdaļa". Kā jau vēsta romantiskais nosaukums, pasākuma izzinošā daļa bija veltīta Vecrīgas apskatei gida vadībā.

Rekolekcijas Bruknā, 2014.g. aprīlī

Šis skaistais Gavēņa laiks. Piedzīvojām īstu, patiesu garīgās mājas tīrīšanu.
A. un R.

Rekolekcijas Valmierā, 2014.g. martā

Tikai tas, kurš pats apmeklējis rekolekcijas, sapratīs to īsto nozīmi. Paldies visiem, kas iesaistās to organizēšanā - jūs darat apbrīnojamu darbu.
I. un J.

Rekolekcijas Gulbenē, 2014.g. februārī

"Palieciet Manā mīlestībā!"
Katras no šīm rekolekcijām ir ļoti īpašas. Caur klātbūtni, smaidu, acu skatienu, vienkāršu kopā būšanu katrs no šiem pāriem kļuva ļoti tuvs manai sirdij. Nesu un nesīšu ikkatru savā sirds lūgšanā. Lai mums izdodas nest mīlestību pasaulē!
Sirsnībā, māsa Marija Stefana

Padziļinātās rekolekcijas Bruknā, 2014.g. februārī

Bruknas muižā no 2014. gada 31. janvāra līdz 2. februārim notika Laulāto Tikšanās apvienības vadītās Padziļinātās rekolekcijas laulātajiem pāriem par tēmu „Ceļā uz labāku savstarpējo sapratni”, uzsvaru liekot uz temperamentiem. Tās ir kā turpinājums Pamata rekolekcijām, kurās laulātie pirms garāka vai īsāka laika ir piedalījušies. Rekolekciju programma ļāva katram no mums - gan vadītājiem, gan dalībniekiem – labāk iepazīt sevi, savu dzīvesbiedru, mūsu jūtas un personības iezīmes, pieņemt tās kā Dieva dāvanu, līdz ar to atvieglojot savstarpējo dalīšanos un piedošanu. Caur liecībām saņēmām īpašu stiprinājumu, ka patiesība mūs dara brīvu un mīlestība dziedina!

Laulāto Tikšanās kongress Pelplinā, 2013.g.

"Ejiet pa visu pasauli..." (Marka ev.16,15)

No 20. – 23. septembrī Polijas pilsētā Pelplinā notika „Laulāto Tikšanās” animatoru starptautiska konference, kurā piedalījāmies seši animatoru pāri no Latvijas, bīskaps Edvards Pavlovskis, priesteris Ilmārs Tolstovs, tēvs Juris Krisūns. Konferencē bija animatori no Amerikas, Īrijas, Polijas, Vācijas, Lietuvas, Latvijas, Kazahstānas, Krievijas, Baltkrievijas, Moldovas,  un Ukrainas.

Rekolekcijas Kuldīgā, 2013.g. maijā

Ieguvām iespēju paskatīties uz laulību dažādās dimensijās, atklājām par LT ko vairāk, to, kas ir neredzamais, atklājās kustības garīgums, uzrunāja rūpes – istabiņa pat trāpījās ar draudzes aizbildņa vārdu, uzrunāja, ka [tikšanās telpā] vietas visu laiku jāmaina – nevar aizsēdēties vienā vietā. Viesmīlība un tas, kā mūs uzņēma, tik patiesi un vienkārši. Noteikti aizkadrā ir milzīgs darbs, bet pasniegts viss tik vienkārši! Arī pr. Juris ar savu atklātību. T. Jaceks varēja pat neko nerunāt, tikai klusēt, viņš iedvesa tādu mieru un pārliecību!