Atskati

Pārgājiens Siguldā, 2013.g. maijā

11. maijā piedalījāmies ģimeņu pārgājienā Siguldā. Gājām pa meža takām, izbaudījām dabu, sadraudzību un uzzinājām jaunus faktus par Siguldas apkaimi.

Asociācijas "Laulāto Tikšanās" starptautiskās valdes vēstījums ģimenēm un cilvēkiem, kuriem ir iespēja ietekmēt laulāto saišu veidošanos.

Rekolekcijas Tērvetē, 2013.g. aprīlī

Šīs trīs dienas pavadītas saskarsmē ne tikai ar vīru, bet arī ar Dievu. Tas ir tas spēks, kas vieno, stiprina, audzina un rada atklāsmes par vīra un sievas paklausību sirdī, garā un sadzīvē. Paldies par šādu iespēju!
Ineta un Ainis

Rekolekcijas Valmierā, 2013.g. martā

Paldies par šīm rekolekcijām, kuras man atvēra acis uz patieso ģimenes esamību un pamatvērtību. Kā arī deva iespēju ieskatīties savās vājībās. Paldies par visu! Paldies Dievam!
Līga un Jānis

Rekolekcijas Gulbenē, 2013.g. februārī

Lieliska iespēja palūkoties vienam uz otru savādāk. Iemīlēt no jauna savu laulāto...
Vilis un Dace

Laulāto Tikšanās Rīgas arhidiecēzes krusts

Pateicība Atim un Aigai Dālbergiem par ieguldīto darbu, materiālajiem līdzekļiem un mīlestību atjaunojot apvienības krustu!